عشق های کشکی!

ديگه حالم ازهر چی عشق و اين جور حرف هاست به هم ميخوره

کدوم محبت؟کو علاقه؟ همش فيلمه ،همش! حتّی ممکنه يه سال هم بری سر کار! که آره بابا قضيه جديه ولی يهو ميفهمی که نه خير!!!!! اين خبرا نيس!

ضمناْحرف هيچ کدوم از اين جماعت دختر رو هم ديگه قبول نميکنم! چون فقطبه فکر خودشون هستن

/ 2 نظر / 16 بازدید
ليلا

سلام و ممنون که سرزدی شما هم که هنوز منتقديد من دقيقا با شما موافقم البته در مورد عشق های کشکی نه در مورد دخترها. چون به نظر من هم دختر خوب هست هم دختر بد هم پسر خوب هست هم پسر بد در مورد عشق به نظر من عشق واقعی فقط بین جفت های واقعی وجود داره یعنی خدا تو قرآن گفته ما همه چیز را جفت آفریدیم و این مسئله در مورد انسانها هم صادقه

محمد رضا

اولا سلام ثانيا ورود ظفرمندانه خودم را به وبلاگ شما تبريک می گويم. ثالثا از خودم کمال تشکر را دارم که دارم در وبلاگ شما نظر می دهم. رابعا از همان دوران مدرسه هم که تو را می شناختم يا از اين طرف بام افتاده بودی يا از آن طرف. خامسا دستم درد نکند که اين همه نظر کارشناسی دادم دادسا به ما هم سر بزن. یک جمله نوشته ام که دومی ندارد. سابعا خدا حافظ ما و شما باشد