...دیوار کوتاه...

ازهردري سخني...

 
» بازگشت و جابجایی :: جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٠
» تعطیلی :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» باز هم " من او " :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» مخفی کاری :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٢
» سلب توفیق :: جمعه ۱۳۸۸/٩/٦
» پاییز :: جمعه ۱۳۸۸/۸/۱٥
» میلاد :: جمعه ۱۳۸۸/۸/۸
» پیام کوتاه!!!! :: شنبه ۱۳۸۸/٧/۱۸
» امام رضا :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٥
» شب قدر :: جمعه ۱۳۸۸/٦/٢٠
» روزها و روزه ها :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٠
» میهمانی :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٤
» روزهای یگانه :: دوشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٦
» کمی سیاسی :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸
» و اما اعتکاف… :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۸
» مناظره ای که مناظره نبود! :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» میر حسین و دغدغه هایش :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱
» انواع سفر :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٤
» سفر :: جمعه ۱۳۸۸/۱/٢۸
» نامه ای به عمو فیلتر :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٥
» سال جدید در بشاگرد :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱/٦
» میر حسین :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» عید :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» نعمت سفر های جهادی :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» چشمه نامه :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» توپ شیشه ای... :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» آثار تاریخی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٦
» حریم خصوصی :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٤
» هک شدن سایت ایهود باراک :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» دل گویه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» دنیای پست :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٩
» برگی از یک خاطرات یک داماد! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢
» روز دانشجو :: جمعه ۱۳۸٧/٩/۱٥
» عروسک :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٧
» عقده ای ها! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/۱٢
» بوی ماه مدرسه... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٤
» افت نسل ها :: جمعه ۱۳۸٧/٦/۱٥
» انتظار :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٧
» جنگ و صلح :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٦
» چرا کنکور میدهم؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٠
» شعار و بیان حرف و کج تابی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/۱۳
» فوتبال :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٦
» دنیای مجازی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٦
» امام خمینی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٥
» بدون تعارف :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٩
» نتایج،عمل :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» عجیب و غریب :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٧
» انفجار شیراز، نقد فیلم پرسپولیس، مشهد،... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٧
» غیبت، سال جدید، اردوی جهادی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/۱۱
» کنکور، کتاب، چه :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
» تغییرات :: جمعه ۱۳۸٦/۱٢/۳
» پنجشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» تراوشات ذهني! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٧
» نور :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» قافله :: جمعه ۱۳۸٦/۱٠/٢۱
» شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱ :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱
» رسم فراموشی :: شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٤
» مثبت بودن :: جمعه ۱۳۸٦/٩/۱٦
» آريا شهر و خانی آباد و کافی شاپ! :: شنبه ۱۳۸٦/٩/۱٠
» افراط و تفریط! :: جمعه ۱۳۸٦/٩/٢
» ميلاد مولا امام رضا :: شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٦
» تشييع شهدا... :: جمعه ۱۳۸٦/۸/۱۸
» قیصر امين پور :: جمعه ۱۳۸٦/۸/۱۱
» خوابيم يا بيدار؟ :: جمعه ۱۳۸٦/۸/٤
» دروغ وبرزخ :: جمعه ۱۳۸٦/٧/٢٧
» ماندن و رفتن :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٩
» تحويل حال :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦
» مسايل موجود!!! :: جمعه ۱۳۸٦/٧/٦
» جمعه مدينه :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۳۱
» يادش به خير... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٧
» بازگشت .... :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۱
» خداحافظی :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/٥
» اعیاد،تولد،ديده شدن يا نشدن! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/۳٠
» روزهای مهتابی... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٥/۱۸
» قالب جدید،یافته های جدید :: جمعه ۱۳۸٦/٥/۱٢
» ميلاد،ايام البيض،.... :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٦
» کتاب و جملاتش! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٤/٢٧
» کتاب وتاثيرش! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/۱۸
» مسافرت،حجاب،دعا،... :: جمعه ۱۳۸٦/٤/۱٥
» تموم شدن امتحانا،انواع ازدواج،... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/٥
» سامراو ... :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۳
» فارغ التحصيلی... :: جمعه ۱۳۸٦/۳/۱۱
» نتايج کنکور و تنهايی :: دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۳۱
» انتخاب شهردارو... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٠
» شعر :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٢
» بازی آرزوها :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/٥
» يک سالگی...! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٩
» چند مطلب :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٠
» بازگشت... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱/٩
» پایان سال ۸۵،زير تيغ،سال ۸۶ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» ملا قلی پور،هيوا،... :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» کنکور ارشد :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» شهرام جزايری :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٧
» ده نمکي و بقيه موضوعات! :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» اصلاحات وبلاگی!! :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» عاشورا تموم شد :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» مٌحرّم،خانه،... :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/٢
» امتحان و شازده کوچولو... :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» بازی وبلاگی! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
» جمعه ۱۳۸٥/۱٠/۸ :: جمعه ۱۳۸٥/۱٠/۸
» پيوند مهر و ماه... :: جمعه ۱۳۸٥/۱٠/۱
» ملت :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٧
» نهنگ ها!!!! :: یکشنبه ۱۳۸٥/٩/۱٩
» تبريک و هواپيما وتيشه!!! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/۱۳
» تولد و مسافرت :: دوشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٩
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٢۳
» رژه :: یکشنبه ۱۳۸٥/۸/٢۱
» شنبه ۱۳۸٥/۸/٢٠ :: شنبه ۱۳۸٥/۸/٢٠
» تکمله :: دوشنبه ۱۳۸٥/۸/۸
» نگاه وحرف :: جمعه ۱۳۸٥/۸/٥
» عيد فطر :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٢
» پيراهن مشکی... :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٧/٢٦
» خبرنامه :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٧/٢٠
» دعا :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٧/۱۸
» جمعه ۱۳۸٥/٧/٧ :: جمعه ۱۳۸٥/٧/٧
» اعتماد :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٧/٥
» دوشنبه ۱۳۸٥/٧/۳ :: دوشنبه ۱۳۸٥/٧/۳
» چند تا حرف :: یکشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٦
» نفرسوم! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٢۱
» شنبه ۱۳۸٥/٦/۱۸ :: شنبه ۱۳۸٥/٦/۱۸
» ۲نکته! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٥
» آدم :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/٢
» یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٩ :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٩
» ۲۶مرداد :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٦
» حزب الله :: دوشنبه ۱۳۸٥/٥/٢۳
» یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٢
» دوشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٦ :: دوشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٦
» توپ و دل و... :: شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٤
» انسانيت :: دوشنبه ۱۳۸٥/٥/٩
» لبنان :: جمعه ۱۳۸٥/٥/٦
» شب آرزو :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/٥
» عشق های کشکی! :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۳۱
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/٢٧
» مادر.... :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٢٦
» یکشنبه ۱۳۸٥/٤/٢٥ :: یکشنبه ۱۳۸٥/٤/٢٥
» شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٧ :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٧
» جمعه ۱۳۸٥/٤/٢ :: جمعه ۱۳۸٥/٤/٢
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۳/۱۸
» دردِدل... :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۳/۱۱
» نَفس.... :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/٢٧
» یکشنبه ۱۳۸٥/٢/٢٤ :: یکشنبه ۱۳۸٥/٢/٢٤
» شنبه ۱۳۸٥/٢/٢۳ :: شنبه ۱۳۸٥/٢/٢۳
» جمعه ۱۳۸٥/٢/٢٢ :: جمعه ۱۳۸٥/٢/٢٢
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩
» تبريك :: شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٦
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٢/۱٤ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٢/۱٤
» ستارالعيوب.... :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۳
» چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۳
» قانون :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/۱۳
» حب ذات :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٢
» دعوا :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٢
» امتحان :: شنبه ۱۳۸٥/٢/٩
» توضيح :: جمعه ۱۳۸٥/٢/۸
» كما :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٢/٧
» دلتنگي... :: یکشنبه ۱۳۸٥/٢/۳
» جمعه ۱۳۸٥/٢/۱ :: جمعه ۱۳۸٥/٢/۱
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۱/۳٠ :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱/۳٠
» دل درد!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٩
» بدون شرح... :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱/٢۸
» یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٢٧ :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٢٧
» نکته :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱/٢٧
» عنوان نداره... :: جمعه ۱۳۸٥/۱/٢٥
» همين جوری!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱/٢٤
» مرام!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱/٢۳
» آغاز کار! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٢
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٢